Studies vanuit asbestproject

Aanbevolen desk research

Algemeen over asbest

vragen en antwoorden Belgische wetgeving over asbest
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/chemische-kankerverwekkende-mutagene-en-reprotoxische-agentia/asbest-0

Projectpartners Asper en SGI Compliance en andere erkende asbestlabo’s kunnen helpen met stalen namen van asbestverdacht materiaal.