Asbest gevonden, wat nu?
Asbestbeleid

In de meeste erfgoedcollecties bevindt zich asbest, vaak verborgen en vergeten. Het merendeel van de asbesttoepassingen van vóór 1950 bevatten echter losse asbest en zijn intussen meestal in slechte staat, wat het risico op contaminatie bijzonder groot maakt. Hoe groot is dit risico en wat kan je ondernemen?

Gezondheidsrisico’s en asbestvezels

De microscopisch kleine asbestvezels kunnen voornamelijk in de longen schade veroorzaken. De fijne, ingeademde vezels vergaan niét en worden dus ingekapseld in de longblaasjes. Na een lange latentietijd van gemiddeld 30 jaar – dit is de tijd tussen de blootstelling aan asbest en het optreden van ziektesymptomen – kan het asbest in de longen een asbestziekte veroorzaken: asbeststoflong (asbestose), longkanker of longvlieskanker (mesothelioom). Hoe meer asbestvezels ingeademd worden, hoe groter het risico op een vaak dodelijke asbestziekte.

De belangrijkste preventiemaatregel bestaat er dus in om het risico zo klein mogelijk te maken voor jezelf en jouw omgeving.

Wat mag je doen ?

Je mag sporadische onderhoudswerken of herstellingen aan asbestverdachte toestellen uitvoeren, mits een zeer beperkte blootstelling aan asbest. Dat betekent: géén asbestverwijderingen, niét op regelmatige basis en géén acties met asbesttextiel of asbestpapier, aangezien de vezelconcentratie bijzonder hoog is bij het manipuleren ervan. Bescherm jezelf uiteraard altijd met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bescherm jezelf

Het asbestrisico ligt voornamelijk in het inademen van de asbestvezels. Draag daarom een FFP3 masker en stofdichte handschoenen als je in contact komt met een asbestverdacht object. Een stofdichte overall is noodzakelijk in een gecontamineerde ruimte of bij zware arbeid zoals een verhuis of een ingrijpende actie. Reinig je gebruikte materiaal nadat je een asbestverdacht object hebt behandeld.

Bescherm de omgeving voor asbest contaminatie

Behandel het asbestobject voorzichtig, zodat de asbest niet vrij komt. Ga na het behandelen van een asbestverdacht object met een vochtige doek of vochtig papier over de werktafel zodat contaminatie van de werkplek kan worden vermeden. Wees bedachtzaam bij het opstapelen van asbeststof. Vroeg of laat moet de volle stofzuigerzak uit de asbeststofzuiger… Laat een asbestsaneerder komen om risicovolle taken uit te voeren en doe dit niet vlug even zelf.

Foto: depot Industriemuseum (collectie ETWIE)

“Nauwe samenwerking met de collectiebeheerder, literatuurstudie, opbouwen van kijkervaring en staalnames van asbestverdachte materialen zijn van belang om asbest in erfgoedstukken te (her)ontdekken.”